Museum opening hours: Elke 2de en 4de zondag van de maand vanaf 1 april.

Events

Events

Nieuw in de shop: onderzetters met foto’s

Naar aanleiding van de verzamelaarsbeurs van komende zondag 6 mei 2018 gingen we op zoek naar een nieuw item om als geschenk te geven aan iedereen die aansluit bij de Vrienden van het Brandweermuseum en om te verkopen in onze webshop. Tijdens een bezoekje aan de Museum Vakdagen in Eindhoven ontdekten we de houten onderzetters met foto’s en we waren direct verkocht.

We bestelden 2 sets van 6 onderzetters, allen met verschillende foto’s van de collectie van het Brandweermuseum. We verkopen deze onderzetters aan € 10,00 per setje. We hebben een eerste beperkte oplage gemaakt om te kijken of het in de smaak valt. Als dat zo is worden er sowieso bijgemaakt.

Je kan je setje nu al reserveren door aan te sluiten bij de Vrienden van het Brandweermuseum, het steuncomité voor het onderhoud en de restauratie van de collectie. Voor 1 setje kies je € 10 als bedrag. Wil je graag de 2 setjes, dan kies je € 20,00.
Je kan storten via de online betaalmodule. Klik hier om naar de betaalmodule te gaan.

Je kan je onderzetters ophalen in het Brandweermuseum. Indien nodig kunnen we ze ook versturen. Dan worden er wel verzendkosten aangerekend.

De inbraken in ons depot in Zelzate

De voorbije dagen is er heel wat te doen op de sociale media over de inbraken in onze loods in Zelzate. Eind januari werden we een eerste keer attent gemaakt dat er op het internet diverse filmpjes verschenen die gedraaid zijn in onze loods. Het spreekt voor zich dat de makers, los van welke bedoeling ook, zich onrechtmatig toegang hebben verleend tot de loods. Deze wordt door de Private Fire Brigade vzw gehuurd als tijdelijke opslag van brandweervoertuigen die momenteel nog niet in het museum kunnen geplaatst worden of nog gerestaureerd moeten worden. Welke de bedoeling van de inbrekers ook moge zijn, dat zij zich toegang verlenen zonder toelating en zomaar beelden van de wagens online zetten zonder verdere toelichting èn dan op de koop toe ook nog eens het adres doorgeven aan andere, kan niet. Juridisch gezien is dit inbraak en vandalisme.

Schade

Het zomaar verspreiden van deze beelden brengt ook een imagoschade met zich mee voor het museum en vooral de vrijwilligers die zich al jaren inzetten voor de restauratie en instandhouding van de collectie en dankzij wiens inzet (in tijd èn geld) we vandaag in België nog een uitgebreid patrimonium nationaal brandweererfgoed hebben. De wagens staan in Zelzate inderdaad niet in de meeste ideale omstandigheden, daar zijn we ons zeker van bewust. De wagens lijken nu slecht onderhouden, sommige zijn ook in slechte staat, maar ze zijn zeker niet allemaal vervallen. Verschillende wagens wachten op restauratie om nadien een plaats te krijgen in het museum, anderen zijn behouden omwille van wisselstukken om andere wagens van hetzelfde type te restaureren en te vervolledigen, zoals dat wel vaker gebeurd in de oldtimerwereld.

Er ligt wel heel wat stof en vuil op en we zouden dat inderdaad ook graag anders zien. Maar we moeten helaas roeien met de riemen die we hebben. Dergelijke voertuigen zet je immers niet zomaar ergens binnen en verplaats je ook niet zomaar eventjes. Het is geen postzegelverzameling die je in een andere kast kan steken. Er is een loods van een zekere omvang nodig en die huren kost handenvol geld. Geld dat het museum vandaag niet ter beschikking heeft. Het is een geluk dat de voertuigen die bij de laatste verhuis niet in de loods in Aalst gestald konden worden na de laatste verhuis, toch in Zelzate onderdak vonden. Anders waren ze er nu niet meer geweest. Anderzijds draait het museum ook 100% op vrijwilligers voor het collectiebeheer en onderhoud. De collectie is vandaag zo enorm dat we ook we werken aan de versterking van de vrijwilligerswerking.

Het brandweermuseum rolt plan uit dat extra inkomsten moet genereren.

Dankzij de steun van de Stad Aalst kunnen we nu definitief op de locatie in Erembodegem blijven. Er is een nieuw toekomstplan voor het museum dat sinds januari 2018 inzet op professionalisering van de hele werking en zal op korte termijn ook al nieuwe inkomsten genereren waardoor er traag maar zeker extra werkingsmiddelen gegenereerd worden. Voor de voertuigen in Zelzate wordt uitgekeken naar een oplossing om ze in betere omstandigheden te kunnen stallen. Wie in de buurt van Aalst een loods op overschot heeft, mag ons altijd bellen.

Klacht

Wat er ook van zij, feit is dat er ingebroken is in de loods in Zelzate en dat willen we niet zomaar voorbij laten gaan.  Ook al zijn het misschien eerder kwajongensstreken, je breekt niet binnen in de eigendom van iemand anders. We hebben daarom alle informatie over de inbrekers doorgespeeld aan de politie en momenteel wordt de loods verder beveiligd in de mate van het mogelijke om dergelijke inbraken te vermijden. Daarnaast zullen we ook nagaan wat we kunnen doen om de filmpjes offline te laten halen en de verdere verspreiding tegen te gaan. De laatste inbrekers hebben er vuur gestookt en hebben er blijkbaar overnacht. We willen er alles aan doen om vandalisme verder te vermijden.

Oproep

Om middelen te verzamelen werd recent het steuncomité “De Vrienden van het Brandweermuseum” opgericht in de schoot van de vzw Privat Fire Brigade. Wie het museum wil helpen bij de bekostiging van de restauratie en opslag van de unieke wagens kan steunen via de website van het museum www.brandweermuseum.be.

Je kan het museum ook steunen door een bezoekje te brengen op de 2de en de 4de zondag van de maand van april tot en met oktober. We verwelkomen je er graag voor een koffie of een frisse pint in onze bar of voor een lekkere pannenkoek. Groepen kunnen steeds een bezoek brengen aan het museum op weekdagen mits reservatie vooraf.

Draadloos internet in het museum

Met vereende krachten werd donderdag 16 maart ll. internet, telefoon en kabeldistributie binnengebracht in het Brandweermuseum. Dit gebeurde in het kader van de verhuis van de Bardijnen naar Aalst. Wat een fluitje van een cent moest worden, werd een heus huzarenstukje van meer dan een halve dag trekken en sleuren. Volgens de afspraken met provider Telenet was op 15 maart voorzien dat de coax-kabel onder de straat door zou worden getrokken naar de ‘paddestoel’ van Telenet.

Alles was voorzien: de wachtgoot was gegraven en de coax-kabel was voorzien. Deze lag niet buiten wegens te kostbaar en te gegeerd door dieven. We zouden deze buiten brengen als de technieker op 15 maart zou komen. Alleen kwam deze niet op 15/3, opdagen maar op 14/3 en dat zonder te verwittigen. En bijgevolg was er niemand aanwezig. De man vond er dan niet beter op om een lege wachtbuis onder de straat door te duwen en met de noorderzon te verdwijnen. Als daags nadien de andere technieker langskwam om alles aan te sluiten zat er niets anders op om, an overleg met de installateur en met Telenet, zelf met vereende krachten de kabel onder de straat proberen door te duwen.

Dat ging niet van een leien dakje. Na meer dan 4 uur zijn we er in geslaagd om de kabel door de wachtbuis te krijgen naar de andere kant. Uiteindelijk hebben we zelf nog de wachtbuis moeten opgraven aan de overkant van de straat omdat we met de kabel de bocht niet konden nemen. Maar mission accomplished: dankzij meer dan 100 meter kabel is er nu draadloos internet in het museum. Dat is niet alleen van belang voor het secretariaat maar ook voor de bezoekers die binnenkort het museum kunnen bezoeken aan de hand van de bezoekersapp die we tegen de zomervakantie willen klaarhebben.

Hieronder enkele sfeerbeelden van de werken vorige vrijdag.

 

De drie verhaallijnen van het Brandweermuseum

Dit jaar maakt het Brandweermuseum een heuse doorstart. Op korte termijn, in de aanloop van het nieuwe toerismeseizoen, worden het bestaande aanbod en werking geoptimaliseerd. Via een actieve doelgerichte marketing naar verschillende doelgroepen zal het museum op eigen kracht extra financiële middelen genereren die dan weer op hun beurt geïnvesteerd worden in de verdere uitrol van het toekomstplan.

Het Brandweermuseum zal voortaan drie verhaallijnen als basis hebben voor de verdere ontsluiting: het leven in en rond en brandweerkazerne, de geschiedenis van het brandweerwezen van 1815 tot 2015 en de thematiek van preventie, veiligheid en weerbaarheid.

Elk collectiestuk is een stille getuige van een rijke schat aan verhalen.

Alles vertrekt en eindigt bij de collectie. Elk collectiestuk is een stille getuige van een rijke schat aan verhalen. Die verhalen en hun vertellers brengen de collectie tot leven en zorgen voor de beleving. Het thema van preventie, veiligheid en weerbaarheid wordt vanuit de collectie de link gelegd naar het heden. En dat is meteen ook de kern van erfgoedontsluiting: erfgoed een hedendaagse maatschappelijke relevantie geven vertrekkend vanuit de verhalen die in het erfgoed verborgen zitten.

De Bardijnen vestigen zich in Aalst en zetten hun schouders onder het Brandweermuseum.

De Bardijnen lieten in het najaar 2017 aan de Stad Aalst weten dat om het museum door te starten en het ondernemingsplan in uitvoering te brengen er extra middelen nodig zouden zijn. Vermits de vzw deze middelen niet op eigen kracht kon genereren dreigde het museum in een nieuwe impasse  te belanden waardoor het ondernemingsplan voor het museum een dode letter zou blijven. Tijdens het hele traject met de Privat Fire Brigade raakten de Bardijnen ook steeds meer overtuigd van de intrinsieke kracht van de collectie brandweererfgoed. De collectie is uniek door haar omvang, maar ook door de diversiteit ervan. Er groeide ook een sterke band tussen beide partners.

De collectie is uniek door haar omvang, maar ook door de diversiteit ervan.

Daarom besloten de Bardijnen om hun dienstverlening op het gebied van erfgoedondernemen en -marketing rond het Brandweermuseum op te zetten en in de toekomst vanuit het Brandweermuseum te opereren. Het Brandweermuseum wordt op die manier het referentieproject dat als voorbeeld kan dienen voor andere erfgoedbeheerders in Vlaanderen en daarbuiten.

De unieke collectie brandweererfgoed blijft in handen van de vzw Privat Fire Brigade, die dit jaar ook versterkt wordt. Zij zullen naast het collectiebeheer ook verder in staan voor de vrijwilligerswerking in het museum en het onthaal en rondleiding van de bezoekers. De Bardijnen nemen het zakelijk beheer, de marketing en promotie en de verkoopactiviteiten van het museum voor hun rekening. De Stad Aalst levert naast de financiële bijdrage ook promotionele ondersteuning via de dienst Toerisme. Alles wordt centraal aangestuurd en beheerd vanuit een overlegcomité waarin de 3 partners vertegenwoordigd zijn.

Brandweermuseum als pilootproject voor nieuwe dienstverlening van de Bardijnen

De Bardijnen ontstonden als een genootschap van media en marketingprofessionals met een passie voor erfgoed en storytelling. De naam van het genootschap komt van de barden, de storytellers uit het verleden.

Hun mission statement klinkt als volgt:

Er is (te)veel onontgonnen erfgoed waarvoor heel veel mensen zich vandaag inzetten, in geïnteresseerd zijn, willen bezoeken. Al dat erfgoed zit boordevol verhalen. Die verhalen zijn het kapitaal van erfgoed. Het geïnteresseerde publiek het rendement.

Daarom helpen de Bardijnen erfgoedbeheerders om hun erfgoedverhaal te laten (her)leven door het publiek bij hun verhalen te brengen en dit op een professionele en duurzame manier om zo bij te dragen tot de groei en behoud van de kennis van ons verleden
en onze identiteit

Tot dusver werd gewerkt vanuit een vzw, maar door het akkoord en engagement voor het Brandweermuseum start de werking van de Bardijnen door in een CVBA. In het voorjaar van 2018 plannen de Bardijnen een lanceringsmoment voor de nieuwe start van het Brandweermuseum en hun activiteiten in Aalst. Wordt vervolgd!

Ondernemingsplan 2018-2023 goedgekeurd door gemeenteraad

Op de laatste gemeenteraad van 2017 keurde de Stad Aalst de samenwerkingsovereenkomst goed met de Bardijnen. Samen met de vzw Privat Fire Brigade en de Stad Aalst willen de Bardijnen het Brandweermuseum van Aalst omvormen tot een performant museum dat aan de hedendaagse normen en verwachtingen voldoet.

Hiermee komt een einde aan de lange periode van onzekerheid over de toekomst van het museum en kunnen na Nieuwjaar alle activiteiten beginnen om het museum in de volgende jaren een totale remake te geven zowel voor als achter de schermen. De toelage vanwege de Stad Aalst verzekert de huisvesting van het museum voor de komende 6 jaar. Hierdoor kan er gestart worden met de professionalisering van de werking van het museum voor en achter de schermen.